Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara

Disciplina de Semiologie II

Clinica de Cardiologie ASCAR

 

 

Prima Pagina

Informatii Generale

Colectivul Disciplinei

Activitate Medicala

Activitate Didactica

Cercetare

Manifestari Stiintifice

 

 

Specializarea : Asistenta Medicala Generala, anul II, 1 semestru

Cadru de predare: Şef lucrări Dr Pascu Florica

Nr

curs

Nr ore

TEMA CURSULUI

Nr. ore

TEMA STAGIULUI

1.

 

2

Proceduri diagnostice si de tratament in bolile respiratorii -

4

Pregătirea şi asistarea explorărilor paraclinice specifice bolilor respiratorii:

2.

 

2

Îngrijirea pacienţiilor cu afecţiuni respiratorii:

4

Administrarea oxigenoterapiei,

tehnici de renunţare la fumat,

gimnastica respiratorie.

3.

2

Proceduri diagnostice si de tratament in  afecţiuni cardiovasculare  

4

 Masurarea tensiunii arteriale, a pulsului si a  presiunii venoase centrale, efectuarea si interpretarea electrocardiogramei.

 

4.

2

Îngrijirea pacienţiilor cu boli cardiovasculare

4

 Pregătirea şi asistarea explorărilor paraclinice specifice  bolilor cardiovasculare.

5.

2

Îngrijirea pacienţiilor cu cu boli cardiovasculare

4

Ingrijirea pacienţiilor cu:boli cardiovasculare .

6.

2

Proceduri diagnostice si de tratament in  afecţiuni  digestive

4

Tehnici şi explorări specifice în afecţiunile digestive:

 

7.

2

Ingrijirea pacienţiilor cu urgenţe digestive

4

Particularităţiile ingrijirii bolnavilor cu: boli digestive

8.

2

Proceduri diagnostice si de tratament in  afecţiuni ale aparatului renal.

4

Pregătirea şi asistarea explorărilor specifice bolilor renale

9.

2

Îngrijirea pacienţiilor cu afecţiuni  ale aparatului renal:

4

Particularităţiile ingrijirii bolnavilor cu afecţiuni renale 

 

10.

2

Îngrijirea pacienţiilor cu afecţiuni metabolice şi de nutriţie

4

Stabilirea necesarului caloric si nutritional al organismului.

11.

2

Îngrijirea pacienţiilor cu afecţiuni reumatismale

4

Pregătirea şi asistarea  bolnavilor cu afecţiuni reumatismale

12.

2

Ingrijirea pacientului cu afecţiuni endocrine

4

Particularităţile îngrijirii bolnavului cu afecţiuni endocrine:

13.

2

Ingrijirea pacientului cu afecţiuni hematologice:

4

Pregătirea şi asistarea explorărilor hematologice

14.

2

Ingrijirea pacientului în stare gravă si urgente.

4

Competenţele cadrului mediu în urgenţe medicale

15.

2

Ingrijirea pacientului vârstnic şi în fază terminală.

4

Ingrijirea pacientului vârstnic şi în fază terminală..

 

   Program de curs an II – Nursing în boli interne:

      Curs 2 x 15 x 1 = 30 ore

                  Lucrări practice : 4 x 15 x 2 = 120 ore

 

   BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

   1.       C Mozes – “ Tehnica îngrijirii bolnavului” , Ed. Medicală, Bucureşti – 2000.

   2.       Lucreţia Titircă – “ Îngrijiri speciale acordate bolnavului cu afecţiuni medicale” Ed. Medicală,  

         Bucureşti, 2002., “ Ghid de nursing” - Ed. Medicală, Bucureşti – 2001.Lucreţia Titircă  - “ Urgenţele  

         medico – chirurgicale – sinteze” - Ed. Medicală, Bucureşti – 2002.

   3.       Sandra M. Nettina – “Manual of nursing practice” - The Lippincott 2001.